KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 23 stycznia 2023, admin

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2023

Informujemy, że w dniach od 1 do 28 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Siennica Różana przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W roku 2022 LIMIT ustala się jako sumę:

 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu
  lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów
  i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w roku 2022 została ustalona
na 1,20 zł.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.;
 • zaświadczenie z ARMiR o ilości posiadanego bydła – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła;
 • oświadczenie rolnika indywidualnego ws. powierzchni gruntów rolnych, formy prawnej beneficjenta, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności (załącznik nr 1 do wniosku);
 • oświadczenie dzierżawcy w przypadku użytkowania gruntów na podstawie ustnej umowy dzierżawy (załącznik nr 2 do wniosku);

 

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami dostępny
jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sienicy Różanej w zakładce
„Dla mieszkańca” Referat finansowy- druki do pobrania oraz w Sekretariacie Urzędu.

Załączniki:

 1. wzór wniosku 2023 – pobierz
 2. oświadczenie załącznik nr 1 – pobierz
 3. oświadczenie dzierżawa ustana załącznik nr 2 – pobierz
 4. klauzula RODO – pobierz