KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie
Opublikowano: 1 lutego 2023, admin

Informacja O Posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia I Spraw Społecznych Oraz Ds. Samorządu, Mienia Komunalnego I Rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 7 lutego 2023 r.

Informujemy, że posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 7 lutego 2023 r. (wtorek)
o godz. 09:00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 32/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku.
 3. Przyjęcie protokołu nr 33/2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku.
 4. Przyjęcie protokołu nr 34/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku.
 5. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2022 rok.
 6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z pracy Rady Gminy za 2022 rok.
 8. Zapoznanie się z planem pracy Rady Gminy na 2023 rok.
 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji uchwał.
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2022 rok.
 11. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 12. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                    Maria Kiliańska

 


 

Informujemy, że posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 7 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 12:00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 30/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 31/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.
 4. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2022 rok.
 5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z pracy Rady Gminy za 2022 rok.
 7. Zapoznanie się z planem pracy Rady Gminy na 2023 rok.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji uchwał.
 9. Analiza płatności podatku rolnego za rok 2022 (wpływy, zaległości i zwolnienia).
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2022 rok.
 11. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 12. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                  Marzena Dubaj