KATEGORIA: GOPS Ogłoszenia

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

GOPS Ogłoszenia


Opublikowano: 7 marca 2023, admin

BAZA DANYCH INSTYTUCJI PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POMAGAJĄCYCH OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE

Gmina Siennica Różana

 • Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siennicy Różanej, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana
 • Zespół Interdyscyplinarny, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana

 

Powiat krasnostawski

 • na terenie Powiatu Krasnostawskiego będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (82) 576 52 11 do 13 160
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Głowna 9, 22-315 Gorzków
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 9, 22-300 Krasnystaw
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marii Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Łopiennik Górny 1, 22-351 Łopiennik Górny
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rudnik 64, 22-330 Rudnik
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul Główna 9, 22-315 Gorzków
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny, ul. Marii Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw
 • Miejski Zespół Interdyscyplinarny, ul. Piłsudskiego 9, 22-300 Krasnystaw
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny, Łopiennik Górny 1, 22-351 Łopiennik Górny
 • Zespół Interdyscyplinarny, ul. Polna 64, 22-330 Rudnik
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka
 • Fundacja na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych – Ratunek Sobieskiego 4b, 22 -300 Krasnystaw
 • Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie, ul. Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
 • FUNDACJA WINDA, 22-300 Krasnystaw, ul. Okrzei 4/5

Województwo lubelskie

 • Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Iskra”, ul. Lubelska 16, 23-400 Biłgoraj
 • Centrum Interwencji Kryzysowej MOPR, ul. Probostwo 6A, 20-089 Lublin
 • Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii, ul. Cypriana Godebskiego 5/3, 20-045 Lublin
 • Chełmskie Stowarzyszenie Klubów Abstynenta „ODNOWA”, ul. Reformacka 24, 22-100 Chełm
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Wolności 20, 22-100 Chełm
 • Dom św. Józefa dla Dzieci i Młodzieży. Ognisko Wychowawcze, Ks. Michała Słowikowskiego 1 A, 20-124 Lublin
 • Dom Dziecka im. J. Korczaka, ul. Sieroca 15, 20-089 Lublin
 • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”, Bernardyńska 5, 20-109 Lublin
 • Klub Abstynenta „RODZINA II”, Plac T. Kościuszki 7, 21-230 Sosnowica
 • Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” Oddział Miejski w Białej Podlaskiej, ul. Reformacka 9, 21-500 Biała Podlaska
 • Klub Abstynenta „KROKUS”, ul. Lubelska 24A, 22-170 Rejowiec Fabryczny
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Chmielewskiego 9, 20-620 Lublin
 • Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Szkolna 3, 22-200 Włodawa
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie ul. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa
 • Miejskie Centrum Profilaktyki, ul. Norwida 2, 21-040 Świdnik
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Kolejowa 5, 21-040 Świdnik
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Jedność 43, 22-100 Chełm
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Kilińskiego 32, 22-400 Zamość
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Pileckiego 12, 23-100 Bychawa
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Kijany 4, 21-077 Spiczyn
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Żwirki i Wigury, 22-600 Tomaszów Lubelski
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie, ul. Zamojska 29, 22-460 Szczebrzeszyn
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach, Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Sprawców Przemocy, ul. Lubelska 80, 21-050 Piaski
 • Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, ul. Szpitalna 53B, 22-100 Chełm
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Powstańców Warszawy 8, 22-100 Chełm
 • Poradnia Rodzinna Domu Dziecka ul. Sikorskiego 19, 23-200 Kraśnik
 • Pogotowie Opiekuńcze w Lublinie, ul. Kosmonautów 51, 20-358 Lublin
 • Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy GKRPA, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm
 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Osób z Problemami Alkoholowymi i Przemocy w Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 132, 21-550 Terespol
 • Punkt Informacyjno – Interwencyjny ds. Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenie „KORAB”, ul. Wiśniowa 4/54, 21-040 Świdnik
 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Plac Jana Pawła II 3, 21-350 Międzyrzec Podlaski
 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Uzależnień przy Stowarzyszeniu Ośrodek Wspierania Rodziny Obłońska 20, 22-100 Chełm
 • Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Skrzetuskiego 7, 21-400 Łuków
 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa
 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Partyzantów 5 pok. 21, 22-400 Zamość
 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny MGKRPA, ul. Zamojska 13, 23-440 Frampol
 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ul. Lubelska 32 pok. 206, 24-120 Kazimierz Dolny
 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Uzależnień Przy Stowarzyszeniu Ośrodek Wspierania Rodziny, ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm
 • Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Promyk”, ul. Rynek 3, 22-600 Tomaszów Lubelski
 • Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej. Stowarzyszenie „STOP” ul. Towarowa 19, 20-205 Lublin
 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Poradnictwa Odwykowego przy OPS w Kocku, ul. Krasickiego 27, 21-150 Kock
 • Punkt Konsultacyjny dla Rodzin z Problemem Alkoholowym i Dotkniętych Przemocą Domową przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie Filia nr 2, ul. Startowa 11, 20-352 Lublin
 • Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin Filia nr 2 ul. Kresowa 9, 20-215 Lublin
 • Punkt Konsultacyjny Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Filia nr 5 ul. Nałkowskich 114, 20-470 Lublin
 • Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problem Alkoholowym i Osób Dotkniętych Przemocą Domową, ul. Piekarska 27, 20-402 Lublin
 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów przy Urzędzie Gminy w Lubartowie, ul. Lubelska 18 A, 21-100 Lubartów
 • Placówka Wsparcia Dziennego „MISERICORDIA”, ul. Abramowicka 2, 20-380 Lublin
 • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny, ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość
 • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny, ul. Chopina 14, 20-023 Lublin
 • Stowarzyszenie Osób Współuzależnionych i Doświadczających Przemocy w Rodzinie „Nadzieja”, Jana Pawła II 15, 21-300 Radzyń Podlaski
 • Stowarzyszenie VERUM, ul. Nałkowskich 132, 20-470 Lublin
 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Profilaktyki i Terapii im. J. Dziedzica, ul. Piłsudskiego 27, 21-543 Konstantynów
 • Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin, ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 20-078 Lublin
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Wielka 101, 22-630 Tyszowce
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie, ul. Powstańców Warszawy 4, 22-100 Chełm
 • Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza przy Parafii Archikatedralnej ul. Królewska 10, 20-109 Lublin
 • Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza „Pod niebem” ul. Pogodna 7, 20-337 Lublin
 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie, ul. Piłsudskiego 27, 21-543 Konstantynów
 • Wojewódzka Przychodnia Odwykowa ul. Abramowicka 2F, 22-100 Chełm
 • Dom Dziecka, ul. Lubelska 63, 21-560 Międzyrzec Podlaski
 • Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2, ul. Powstańców Warszawy 8, 22-100 Chełm
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pogodny Dom”, ul. Pogodna 31, 20-337 Lublin
 • Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań”, Al. Piłsudskiego 64a, 22-200 Włodawa
 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, ul. Centralna 16, 22-100 Puławy
 • Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk”, ul. Odlewnicza 11a, 20-219 Lublin
 • Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Skrzetuskiego 7, 21-400 Łuków
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 15, 21-500 Biała Podlaska
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej (w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-3300 Janów Lubelski
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Chmielewskiego 9, 20-620 Lublin
 • Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży, ul. Bronowicka 3A, 20-301 Lublin
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach, ul. Wielka 101, 22-630 Tyszowce
 • Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Szkolna 3, 22-200 Włodawa (budynek internatu I LO we Włodawie)
 • Dom dla matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach, ul. Osiedlowa 7, 22-437 Łabunie
 • Stowarzyszenie Integracji Rodzin „Przystań” w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Ogrodowa 46
 • Bialskopodlaskie Stowarzyszenie „Powrót z Uzależnień”, 21-500 Biała Podlaska, Plac Wolności 2
 • Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej, 20-620 Lublin, ul. Chmielewskiego 9
 • Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej SOPRA, Parafia M.B. Różańcowej, 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 20
 • Stowarzyszenie Kobiet „Niebieska Zebra”, 22-175 Dorohusk, ul. Niepodległości 49