KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 23 maja 2023, admin

Informacja O Posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 29 maja 2023 r.

Informujemy, że posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 35/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku.

3. Analiza projektu arkusza organizacyjnego pracy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024.

4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w bieżącym roku szkolnym i frekwencja uczniów na tych zajęciach.

5. Zamierzenia techniczne szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica Różana dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/2024.

6. Rozpatrzenie sprawozdań opisowych za 2022 r.:

a) z działalności Centrum Kultury,

b) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

c) z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,

d) z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny,

e) z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

f) z realizacji Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

g) z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Siennica Różana.

9. Informacja dotycząca stanu opieki zdrowotnej na terenie gminy Siennica Różana.

10. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.

11. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                    Maria Kiliańska

 


 

Informujemy, że posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr 32/2023 z dnia 7 lutego 2023 r.

3. Spotkanie z przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

4. Spotkanie z przedstawicielem Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

5. Spotkanie z przedstawicielem Lubelskiej Izby Rolniczej.

6. Analiza wydatków na utrzymanie dróg gminnych.

7. Rozpatrzenie sprawozdań opisowych za 2022 r.:

a) z działalności Centrum Kultury,

b) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

c) z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,

d) z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny,

e) z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

f) z realizacji Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

g) z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej.

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Siennica Różana.

10 Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.

11. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                  Marzena Dubaj