KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 23 maja 2023, admin

Informacja O Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 29 maja 2023 r.

Informujemy, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz.10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 42/2023 z dnia 6 lutego 2023 roku.

3. Analiza wydatków na utrzymanie dróg gminnych.

4. Rozpatrzenie sprawozdań opisowych za 2022 r.:

a)  z działalności Centrum Kultury,

b) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

c) z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,

d) z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny,

e) z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

f) z realizacji Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

g) z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Siennica Różana.

7. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.

8. Dyskusja, wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

                 Dariusz Sęczkowski