KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 30 maja 2023, admin

SPRZEDAŻ KOŃCOWA WĘGLA w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych

W związku nowelizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, informujemy, że od 30 maja rusza w gminie Siennica Różana sprzedaż końcowa węgla.

 

Zmiany w ustawie zakładają:
1) Wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla:
mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie, co pozwoli na wyprzedanie ewentualnie posiadanych przez gminy zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.
2) Brak limitu ilościowego:
zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Wnioskodawca, który zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
3) Węgiel dla mieszkańców innych gmin:
zgodnie z nowelizacją jest możliwy zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego i przedstawią stosowne zaświadczenie.

 

Ilość pozostałego w gminie Siennica Różana węgla do sprzedaży – 5,28 t

 

Termin i tryb przyjmowania wniosków:

od 30 maja do 30 czerwca 2023 r.

 

W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony poza wyznaczonym terminem, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.

 

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

 

Miejsce składania wniosków:  

Urząd Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana

Sprzedaż końcowa – wniosek-o-zakup-preferencyjny-paliwa-stałego Siennica Różana – pobierz