KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie
Opublikowano: 7 czerwca 2023, admin

Informacja O Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 14 czerwca 2023 R.

Informujemy, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 14 czerwca 2023 r. (środa) o godz.9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Siennica Różana za 2022 rok.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy za rok 2022 oraz przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
5. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Sęczkowski