KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 21 czerwca 2023, admin

Informacja O Posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych, ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa oraz Rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 14 czerwca 2023 R.

Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Siennica Różana, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Siennica Różana za 2022 rok.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy za rok 2022 oraz przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 4. Zapoznanie się z informacją o wykonaniu planu finansowego dochodów, wydatków
  i przychodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2022 rok.
 5. Zapoznanie się z informacją o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z funduszu pomocy.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Centrum Kultury w Siennicy Różanej.
 7. Zajęcie stanowiska Komisji w sprawie Listy Poległych w czasie II wojnie światowej
  z terenu Gminy Siennica Różana, które będzie stanowić załącznik do uchwały
  w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika.
 8. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 9. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                    Maria Kiliańska


Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na posiedzenie Komisji  ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana, które odbędzie się w dniu
26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Siennica Różana za 2022 rok.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy za rok 2022 oraz przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 4. Zapoznanie się z informacją o wykonaniu planu finansowego dochodów, wydatków
 5. i przychodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2022 rok.
 6. Zapoznanie się z informacją o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z funduszu pomocy.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Centrum Kultury w Siennicy Różanej.
 8. Zajęcie stanowiska Komisji w sprawie Listy Poległych w czasie II wojnie światowej

z terenu Gminy Siennica Różana, które będzie stanowić załącznik do uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika.

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 2. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                  Marzena Dubaj


Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 10:00
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 43/2023 z dnia 30 maja 2023 roku.
 3. Przyjęcie protokołu nr 44/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku.
 4. Zapoznanie się z informacją o wykonaniu planu finansowego dochodów, wydatków
  i przychodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2022 rok.
 5. Zapoznanie się z informacją o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z funduszu pomocy.
 6. Zajęcie stanowiska Komisji w sprawie Listy Poległych w czasie II wojnie światowej

z terenu Gminy Siennica Różana, które będzie stanowić załącznik do uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika.

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 2. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

                 Dariusz Sęczkowski