KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie
Opublikowano: 4 sierpnia 2023, admin

Informacja O Posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych, ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa oraz Rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 7 sierpnia 2023 R.

Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Siennica Różana, które odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 36/2023 z dnia 29 maja 2023 roku.
 3. Przyjęcie protokołu nr 37/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 5. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                    Maria Kiliańska


Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na posiedzenie Komisji  ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana, które odbędzie się w dniu
7 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 33/2023 z dnia 29 maja 2023 roku.
 3. Przyjęcie protokołu nr 34/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 5. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

                  Marzena Dubaj


Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana, które odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 8:00
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 36/2023 z dnia 29 maja 2023 roku.
 3. Przyjęcie protokołu nr 37/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 5. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

                 Dariusz Sęczkowski