KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 24 sierpnia 2023, admin

Koncepcja optymalnej organizacji przewozów na obszarze MOF Krasnegostawu

Dzień dobry,

 

opracowując „Koncepcję optymalnej organizacji przewozów w publicznym niskoemisyjnym transporcie zbiorowym na obszarze MOF Krasnegostawu” oprócz badań napełnień pasażerskich, przeprowadzamy również badania preferencji komunikacyjnych wśród mieszkańców MOF Krasnegostawu. Dotychczas otrzymali Państwo od nas wzór ankiety papierowej, która posłuży do badań na miejscu. Badania ankietowe będą również przeprowadzane drogą elektroniczną (zawartość ankiet jest tożsama), w związku z czym uprzejmie prosimy o udostępnienie poniższego linku do przygotowanej przez nas ankiety na możliwych stronach internetowych oraz profilach społecznościowych Partnerów MOF Krasnegostawu, tak aby dotarła ona do jak największego grona mieszkańców, a co za tym idzie miała jak największą wartość merytoryczną.

 

Link do ankiety:

https://forms.gle/qJfzPFF2CgKogWBm9

 

 

Pozdrawiam
Anna Płoszaj-Wilczyńska
Młodszy specjalista ds. sektora samorządowego

Grupa REFUNDA
ul. Sikorskiego 3H/36
53-659 Wrocław

tel. 71 371 79 90 (w godz. 8-16)
kom. 791 990 956 (w godz. 8-16)

www.refunda.pl

Grupę Refunda stanowią:

REFUNDA Maciocha i Wspólnicy spółka komandytowa

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy

KRS 0000382759   NIP 897-177-26-66   REGON 021493466

Refunda sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy

KRS 0000334939  NIP 898-21-62-977  REGON 020975134
Wpłacona wysokość kapitału zakładowego 5000 PLN