KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 20 września 2023, admin

Informacja O Obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 28 września 2023 R.

Zapraszam Pana/Panią na Sesję Rady Gminy Siennica Różana, która odbędzie się
w dniu 28 września 2023 r. (czwartek) w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

 

Początek obrad godz. 09.00

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2023 z 10 sierpnia 2023 roku.
 3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 7. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2023 rok,
 8. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Lubelskie sp. z o.o. w Lublinie,
 9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat (Siennica Królewska Mała, działka 604/5),
 10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat (Siennica Królewska Mała, działka 602/6),
 11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do trzech lat (lokal pocztowy),
 12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do trzech lat (dom
  w miejscowości Żdżanne),
 13. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Wola Siennicka, działka 142),
 14. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Wola Siennicka, działka 164).
 15. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
 16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       Piotr Banach