KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 11 października 2023, admin

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023


Głównym celem programu jest udzielenie osobom potrzebującym pomocy w formie paczek żywnościowych.

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?

        Osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność), których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Kryteria uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:

  1. Kryterium dochodowe:

– osoby samotnie gospodarujące: 1 823,60 zł

– osoby w rodzinie: 1 410 zł

  1. Spełnienie kryterium określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej proszone są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej (decyzja KRUS lub ZUS, zaświadczenie o wynagrodzeniu).

Szczegółowe informacje pod nr tel.: (82) 575-92-16 w godz. 7.30 – 15.30

Żywność będzie wydawana na terenie Gminy Siennica Różana

Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027