KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności
PROW logo
Opublikowano: 7 listopada 2023, admin

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

UE logoPROW logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 109866L na odcinku od km 0+753,90 do km 1+718,90” mająca na celu ułatwienie dojazdu do terenów dla rozwoju rolnictwa, zabudowy mieszkaniowej oraz terenów atrakcyjnych turystycznie w miejscowości Zagroda poprzez przebudowę drogi na długości 965 mb
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020