KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności
Logo Gminy
Opublikowano: 13 grudnia 2023, admin

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Siennica Różana

Zapraszam Pana/Panią na Sesję Rady Gminy Siennica Różana, która odbędzie się
w dniu 21 grudnia 2023 r. (czwartek) w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

 

Początek obrad godz. 09.00

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XLI/2023 z 28 listopada 2023 roku.
 3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2023 rok,
 7. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2023 rok,
 8. w sprawie wieloletniej prognozie finansowej na 2024 rok,
 9. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok,
 10. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika w wyborach uzupełniających,
 11. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz uzależnień behawioralnych na 2024 rok,
 12. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       Piotr Banach