KATEGORIA: GOPS

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

GOPS
Opublikowano: 29 grudnia 2023, admin

TRWA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych dla:

  • dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
  1. znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.
    5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

 

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647 z późn. zm.).

Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z załącznikami.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siennicy Różanej, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie ustalona lista rezerwowa.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać pod numerem telefonu 82 575 92 16.

ZAŁĄCZNIKI:

Plakat Asystent Osobisty

Karta zgłoszenia

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zakres czynności

Oświadczenie RODO

Więcej informacji:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1490,programy-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-o-zmianach-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024