KATEGORIA: GOPS Ogłoszenia

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

GOPS Ogłoszenia
Opublikowano: 30 stycznia 2024, admin

Zostań rodziną wspierającą!

Zostań rodziną wspierającą!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej zaprasza do współpracy osoby zainteresowane wspieraniem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Kim jest rodzina wspierająca?

To osoba lub rodzina, która jest otwarta na dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin  i systemie pieczy zastępczej.

 

Rodziny wspierające współpracują z asystentami rodzin na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:

 1. Opieki i wychowania dzieci tj. dzielą się swoją wiedzą na temat różnych metod wychowawczych, uczą komunikacji z dziećmi, dbają o prawidłowy rozwój dzieci, wzmacniają w roli rodzica.
 2. Prowadzenia gospodarstwa domowego np. w zakresie umiejętności zarządzania budżetem domowym, pomocy w prowadzeniu domu, w tym utrzymaniu porządków czy nauki gotowania.
 3. Kształtowaniu i wypełniania podstawowych ról społecznych np. korzystania z oferty kulturalnej gminy, wsparcia przy podjęciu zatrudnienia.

Rodziny wspierające wywodzą się z najbliższego dziecku środowiska i wspierają rodzinę biologiczną w opiece i wychowaniu. Mogą to być dziadkowie, krewni (którzy nie zamieszkują wspólnie z rodziną wspieraną), sąsiedzi, przyjaciele rodziny, nauczyciele ze szkoły itp.

Rodziną wspierającą może zostać każdy kto:

 1. posiada wiedzę i umiejętności, którymi chciałby się podzielić w zakresie opieki i wychowania dzieci;
 2. czuje potrzebę pomagania innym;
 3. potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego;
 4. jest sumienny i pozytywnie nastawiony do innych ludzi;
 5. ma ustabilizowaną sytuację finansową;
 6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 7. prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci;
 8. nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej;
 9. nie ma ograniczenia do czynności prawnych;
 10. nie jest uzależniony od alkoholu, narkotyków, hazardu, itp.

 

Rodzina wspierająca współpracuje z rodziną objętą specjalistycznym wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej w postaci asystenta rodziny.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana tel. 82 575 92 16 w godz. 7:30 – 15:30.