KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 30 stycznia 2024, admin

Zwrot Podatku Akcyzowego Zawartego W Cenie Oleju Napędowego Wykorzystywanego Do Produkcji Rolnej W Roku 2024

Informujemy, że w dniach od 1 do 29 lutego 2024 r. w Urzędzie Gminy Siennica Różana przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W roku 2024 LIMIT ustala się jako sumę:

1)     kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2)     kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

3)     kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

4)     Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie: od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
  • oświadczenia wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie DJP bydła, owiec, kóz, koni i świń będących w posiadaniu producenta rolnego

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sienicy Różanej i w Urzędzie Gminy.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie załącznik nr 1

Oświadczenie dzierżawa ustana załącznik nr 2