KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności
Opublikowano: 7 lutego 2024, admin

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW – KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety dot.  ilości zagospodarowanych bioodpadów w kompostowniku przydomowym w  2023 roku.

Ankieta skierowana jest do osób, które posiadają kompostowniki i korzystają ze  zwolnienia w części z  opłaty za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostownikach przydomowych na terenie Gminy Siennica Różana w 2023 roku.

Dana zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Gminy Siennica Różana przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i  recyklingu odpadów komunalnych (art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, z późn. zm.)).

Ankietę należy odesłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem platformy EPUAP lub  dostarczyć do Urzędu Gminy Siennica Różana do 29 lutego 2024 r.

Druk ankiety można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy Siennica Różana.

ANKIETA – kompostowanie bioodpadów za 2023 r.