KATEGORIA: GOPS

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

GOPS
Opublikowano: 21 lutego 2024, admin

Ogólnopolska Karta Seniora

W dniu 21 marca 2017 roku Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę w sprawie przystąpienia do programu „Ogólnopolska Karta Seniora”.

Organizatorem Programu jest Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków, z którym zostało podpisane Porozumienie.

Celem wprowadzenia Ogólnopolskiej Karty Seniora jest:

  1. umożliwienie seniorom, którzy ukończyli 60 lat, zamieszkałym na terenie województwa lubelskiego korzystanie z promocji przygotowanych przez partnerów Stowarzyszenia MANKO na terenie całego kraju,
  2. promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,
  3. uzyskanie dobrostanu fizycznego i psychicznego dzięki korzystaniu z tańszych zabiegów pielęgnacyjnych oraz upiększających oferowanych przez Partnerów programu,
  4. wzmacnianie kondycji finansowej gospodarstwa seniora.

Ogólnopolska Karta Seniora dla mieszkańców województwa lubelskiego wydawana jest w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przy ul. Diamentowej 2, 20-447 Lublin. Kartę można odebrać osobiście po wypełnieniu „Formularza zgłoszeniowego dla Uczestników Programu”, w pokoju nr 132, w godzinach 7.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku). Kartę można uzyskać również drogą korespondencyjną za pośrednictwem „poczty tradycyjnej”. W tym celu należy wydrukować „Formularz zgłoszeniowy dla Uczestników Programu”, wypełnić go i następnie przesłać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Karta zostanie bezzwłocznie odesłana wnioskującemu, za pośrednictwem poczty, na adres zamieszczony w ww. Formularzu.

Lista wszystkich 3000 punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się na stronie internetowej www.oks.glosseniora.pl.

 

Formularze zgłoszeniowe dla Uczestników Programu są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej w godzinach 7.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku).