KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 23 lutego 2024, admin

Zaproszenie na Komisje

Informuję o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Siennica Różana, które odbędzie się 27 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 09:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z dnia 22 listopada 2023 roku ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Piotra Banacha.
 3. Przyjęcie protokołów z dnia 19 grudnia 2023 roku.
 4. Przyjęcie protokołów z dnia 18 stycznia 2024 roku.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z pracy Komisji za 2023 rok.
 6. Zapoznanie się z planem pracy Komisji na 2024 rok.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z pracy Rady Gminy za 2023 rok.
 8. Zapoznanie się z planem pracy Rady Gminy na 2024 rok.
 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji uchwał z 2023 rok.
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2023 rok.
 11. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 12. Dyskusja, wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji                         

Tematem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z 26 stycznia 2023 roku Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z pracy Komisji za 2023 rok.
 4. Zapoznanie się z planem pracy Komisji na 2024 rok.
 5. Dyskusja, wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji