KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 7 marca 2024, admin

KOMUNIKAT DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW

K O M U N I K A T

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Lublinie

 

DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW

(innych niż sadzeniaki)

 

Producent ziemniaków przeznaczonych na cele np. konsumpcyjne czy do przerobu przemysłowego, który:

  • uprawia i sprzedaje ziemniakiniezależnie od powierzchni uprawy, ilości sprzedawanych ziemniaków oraz komu zostały sprzedane
  • prowadzi ich uprawę na powierzchni większej niż 1,5 haniezależnie od tego czy prowadzi ich sprzedaż czy są wykorzystywane tylko w miejscu produkcji na paszę

podlega obowiązkowi wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 

Brak wymaganego wpisu do ww. rejestru skutkuje nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 1 000 zł

 

(Rozporządzenie MRiRW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie roślin, których uprawę i sprzedaż mogą prowadzić podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1592)).

Wpis do ww. rejestru jest dokonywany na wniosek składany do oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa i jest on bezpłatny

Wykaz oddziałów i danych do kontaktu znajduje się na stronie internetowej: www.piorin.gov.pl

Wpis należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności

 

Sprzedawane ziemniaki:

  • przeznaczone na rynek polski – muszą być oznakowane numerem wpisu do rejestru,
  • przeznaczone do innych państw członkowskich Unii Europejskiej – muszą być zaopatrzone w paszporty roślin – wydawane tylko przez Inspekcję

 

Szczegółowe informacje – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – dane adresowe na stronie internetowej www.piorin.gov.pl, tel. 81 74 40 326 wewn. 36 lub 39