KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 18 marca 2024, admin

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Siennica Różana

Zapraszam Pana/Panią na Sesję Rady Gminy Siennica Różana, która odbędzie się
w dniu 22 marca 2024 r. (piątek) w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

 

Początek obrad godz. 14.00

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2024 z 29 lutego 2024 roku.
  3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania Radnych.
  5. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kozieniec, Siennica Królewska Mała, Siennica Różana, Stójło, Zagroda oraz Zagroda Stawy Rybne w gminie Siennica Różana,
   2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kozieniec, Siennica Różana, Zagroda oraz Wola Siennicka w gminie Siennica Różana,
   3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Baraki, Siennica Królewska Mała oraz Wola Siennicka w gminie Siennica Różana.
  6. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
  7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  8. Zakończenie obrad.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Piotr Banach