KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 9 maja 2024, admin

Informacja dla rolników – przymrozki wiosenne

Urząd Gminy Siennica Różana informuje, że poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.
Do składanego wniosku rolnik należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.
Jeśli gospodarstwo rolne znajduje się na obszarze co najmniej dwóch gmin, a w obu gminach wystąpiły szkody, należy złożyć oddzielny wniosek do każdej z gmin. W każdym wniosku należy wymienić tylko te uprawy, które znajdują się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych, rolnik przekazuje protokół cząstkowy do gminy, w której znajduje się siedziba jego gospodarstwa (czyli miejsce zamieszkania rolnika). W tej gminie komisja tworzy protokół zbiorczy, do którego wpisuje wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na terenie zamieszkania rolnika.
Uwaga! Powierzchnia upraw w protokole z szacowania szkód musi być zgodna z powierzchnią upraw deklarowanych do dopłat ARiMR za 2024 r.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/szacowanie-strat-rolniczych, w siedzibie urzędu Gminy Siennica Różana oraz do pobrania.

Wniosek o szacowanie strat

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych