KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 13 maja 2024, admin

Informacja o przyjęciu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu.

Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu, w którego skład wchodzą:

Miasto Krasnystaw, Miasto i Gmina Izbica, Gmina Łopiennik Górny, Gmina Siennica Różana, Gmina Krasnystaw oraz Powiat Krasnostawski informuje, że Zarządzeniem Burmistrza Krasnegostawu nr 59 z dnia 30 kwietnia 2024 r. został przyjęty projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu.

Akceptacja ww. dokumentu nastąpiła po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu projektu Strategii przez Radę Programową ZIT MOF Krasnegostawu.

Przyjęty dokument Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu wraz z załącznikami, m.in. prognozą oddziaływania na środowisko, uzasadnieniem i podsumowaniem znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krasnystaw pod adresem

https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1196&action=details&document_id=2019807