KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 17 maja 2024, admin

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Siennica Różana

Zapraszam Pana/Panią na Sesję Rady Gminy Siennica Różana, która odbędzie się
w dniu 24 maja 2024 r. (piątek) w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Początek obrad godz. 08:30

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XLIV/2024 z 22 marca 2024 roku.
 3. Przyjęcie protokołu Nr I/2024 z 6 maja 2024 roku.
 4. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 7. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2024 rok,
 8. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2024 rok,
 9. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania ich wykonywania,
 10. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2028,
 11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat.
 12. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       Piotr Banach