KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności
Opublikowano: 28 maja 2024, admin

Radni z Lubelskiej Izby Rolniczej informują o organizowanych Koloniach Letnich nad Morzem 2024

KOLONIE LETNIE NAD MORZEM dwa turnusy 2024:

Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz z Lubelską Izbą Rolniczą organizuje 9-dniowe kolonie letnie w dwóch terminach przeznaczonych wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 1 stycznia 2008 r., których przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych w okresie w jakim jest organizowana kolonia jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub jest uprawnione do pobierania świadczeń z KRUS-u.

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 850,00 (osiemset pięćdziesiąt złotych) i należy jej dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2024 r. (niedziela) na rachunek bankowy: Krajowej Rady Izby Rolniczej, ul. Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa, numer konta: BNP PARIBAS 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710, z dopiskiem w tytule wpłaty w kolejności (wg. wzoru):

… cele statutowe, imię i nazwisko uczestnika zimowiska (dziecka), termin turnusu …

np.: cele statutowe, Jan Kowalski, 22-30 lipca 2024 r.

np.: cele statutowe, Jan Kowalski, 14-22 sierpnia 2024 r.

UWAGA !!! Brak uiszczonej opłaty w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z niezakwalifikowaniem dziecka na kolonię. Proszę przesłać dowód wpłaty na adres e-mail: monika.chaberska@lir.lublin.pl lub sms-em na numer telefonu: 533-312-810 (w godz. 8.00 – 15.00)

UWAGA !!! Konieczne jest uiszczenie opłaty na każde dziecko osobno (na jednym dowodzie wpłaty jedno dziecko, na drugim dowodzie wpłaty drugie dziecko itd… ), nawet jeśli jedzie rodzeństwo.

Szczegółowe informacje dotyczące kolonii znajdą Państwo w kolejnych załącznikach oraz INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW.

Oryginały dokumentów: dowód wpłaty + zaświadczenie z KRUS-u + karta kwalifikacyjna uczestnika + regulamin uczestnictwa w kolonii + klauzula FSUSR + klauzula KRIR o przetwarzaniu danych osobowych – wszystkie dokumenty znajdziecie Państwo w załącznikach należy wypełnić czytelnie i wysłać pocztą listem priorytetowym lub dostarczyć osobiście do biura Lubelskiej Izby Rolniczej: ul. Pogodna 50A/2, 20-337 Lublin w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

26 czerwca 2024 (środa) w godzinach 8.00 – 15.00

(brak dostarczenia wymaganych dokumentów oraz opłaty jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem dziecka na kolonie). Zapisów można dokonać wcześniej telefonicznie: /81/ 443-60-73, jednak kompletne zakwalifikowanie uczestnika kolonii nastąpi po dostarczeniu wymaganych dokumentów.

Osobą do kontaktu w biurze LIR jest: Monika Chaberska tel. 533-312-810 (w godz. 8.00-15.00)

„Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2024 roku organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Lubelską Izbą Rolniczą został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1.200,00 zł na każdego uczestnika.”

Więcej informacji na https://lir.lublin.pl/aktualnosci/7263-kolonie-letnie-nad-morzem-dwa-turnusy-2024