KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 4 czerwca 2024, admin

Informuję o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana

Informuję o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana, które odbędą się 6 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 13:00
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy
  z wykonania budżetu za rok 2023 oraz przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 3. Rozpatrzenie rocznych sprawozdań:
 4. z działalności Centrum Kultury oraz rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i bilansów Centrum Kultury,
 5. z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 6. z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 7. z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny,
 8. z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 9. z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 10. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych za 2023 r.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 12. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Siennica Różana.
 13. Dyskusja, wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji