Kategoria: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Opublikowano: 15 czerwca 2022, admin

Informacja O Posiedzeniu Komisji Rady Gminy Siennica Różana, W Dniu 20 czerwca (poniedziałek) 2022 R.

Informujemy, że posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9:00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy. Tematem posiedzenia będzie: 1.Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad. 2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia komisji. 3.Analiza projektu arkusza organizacyjnego pracy Szkoły Podstawowej na rok [...]

Czytaj dalej…

Opublikowano: 13 czerwca 2022, admin

UWAGA informacja dot. konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Siennicy Różanej

W związku z błędem technicznym dot. umieszczenia w ogłoszeniu niepełnego skanu załącznika do zarządzenie, informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert konkursowych do dnia 15 czerwca b.r. Osoby, które złożyły dokumenty do dnia 10 czerwca prosimy o zapoznanie się z kompletnym załącznikiem umieszczonym poniżej i uzupełnienie dokumentów.   1. Treść zarządzenia nr 59 – pobierz 2. [...]

Czytaj dalej…

Opublikowano: 8 czerwca 2022, admin

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SIENNICA RÓŻANA – ZASADY UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SIENNICA RÓŻANA

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Siennica Różana za rok 2021 w terminie do dnia 31 maja 2022 r.   Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta [...]

Czytaj dalej…