Kategoria: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Opublikowano: 31 maja 2022, admin

Konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

Realizując  art.  30  ust. 1,  art.  5a  ust.  1  ustawy   z  dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 – 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2021 poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXIII/145/06 Rady Gminy [...]

Czytaj dalej…

Opublikowano: 31 maja 2022, admin

Informacja O Posiedzeniu Komisji Rady Gminy Siennica Różana, W Dniu 7 czerwca (wtorek) 2022 R.

Informujemy, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy. Tematem posiedzenia będzie: 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia komisji. 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Siennica Różana za 2021 rok. [...]

Czytaj dalej…

Opublikowano: 23 maja 2022, admin

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora, Wójt Siennicy Różanej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko dyrektora w Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

Zarządzenie Wójta Gminy Siennica Różana w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Centrum Kultury w Siennicy Różanej wraz z załącznikami – pobierz   [...]

Czytaj dalej…