KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 3 stycznia 2020, admin

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. samorządu, mienia komunalnego i rolnictwa

Uprzejmie zawiadamiam, że 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. samorządu, mienia komunalnego i rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2020.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Gminy.
5. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Marzena Dubaj