KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 3 stycznia 2020, admin

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiam, że 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana. 

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza zakresu wykonanych robót oraz poniesionych wydatków na modernizację budynków: OSP w Woli Siennickiej, Żdżannem i Kozieńcu, wydatki na remonty świetlic wiejskich i strażnic OSP.
4. Omówienie i zaopiniowanie planu inwestycyjnego na rok 2020.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2020.
6. Analiza informacji z poniesionych wydatków na środki transportowe.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Gminy.
8. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
/-/ Dariusz Sęczkowski