KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 24 lutego 2020, admin

Informacja o obradach sesji Rady Gminy Siennica Różana w dniu 28 luty 2020 r.

                 Siennica Różana, dnia 21 lutego 2020 r.

I N F O R M A C J A

            Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. (piątek) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

Początek obrad godz. 0900.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów: Nr X/2019 z sesji z dnia 29 listopada 2019 r. , Nr XI/2019 z sesji z dnia 20.12.2019 r. oraz Nr XII/2019 z sesji z dnia 30.12.2019.
 3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  w  2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia lub niewyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrażania do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siennica Różana – aktualizacja.
 11. Podjęcie uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy Siennica Różana.
 12. Sprawozdanie z pracy Stałych Komisji Rady Gminy oraz sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2019 rok.
 13. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy za 2019 rok.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica Różana.
 15. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
 16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Piotr Banach