KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności
Opublikowano: 11 października 2022, admin

Konwent Starosty, Burmistrzów oraz Wójtów Powiatu Krasnostawskiego

5 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej na zaproszenie starosty krasnostawskiego Andrzeja Leńczuka oraz wójta gminy Siennica Różana Leszka Proskury, odbył się Konwent Starosty, Burmistrzów oraz Wójtów Powiatu Krasnostawskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z terenu całego powiatu oraz zaproszeni goście.

Na wstępie przywitano wszystkich zebranych po czym przedstawiono program spotkania. Jako pierwszy prof. Marcin Szewczak prezes zarządu Instytutu Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego w Lublinie, przedstawił projekt utworzenia Kraszczadzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jako narzędzia wspierającego lokalną przedsiębiorczość.

Kolejnym punktem posiedzenia było wystąpienie dyrektora Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Pawła Łapińskiego, który omówił zagadnienie: obszary chronione możliwością rozwoju turystyki i promocji regionu krasnostawskiego.

Dr Marcin Kozieł główny specjalista ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie  przygotował projektową mapę Kraszczadzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Następny punkt poświęcony został zagadnieniu jakim jest możliwość finansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na obszarze Kraszczadzkiego Obszaru Chronionego Krajobraz, które objaśnił prezes zarządu WFOŚiGW dr. hab. Grzegorz Grzywaczewski.

Michał Mączka menedżer ds. rozwoju relacji społecznych Departamentu Wsparcia Zarządu i Współpracy z Jednostkami Publicznymi Biuro Relacji Społecznych Południe Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawił zasady programowe Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych. Temat cieszył się dużym zainteresowaniem samorządowców.

Pani Izabela Przewłocka, dyrektor rozwoju BGK Region Lubelski, poinformowała o aktywności banku w obszarze ogłoszonych przez samorządy przetargów na kredyty. Zachęcała również do włączenia się w organizowany przez fundację Most the Most konkurs „Nasz zabytek”.

Kolejny konwent jak zapowiedział starosta krasnostawski planowany jest na przełomie listopada i grudnia.