KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie
Opublikowano: 1 grudnia 2022, admin

Informacja O Obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 8 grudnia 2022 r.

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 r. (czwartek) od godziny 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2022 z dnia 16 września 2022.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/2022 z dnia 4 października 2022.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2022 z dnia 25 października 2022.

5. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2022 z dnia 21 listopada 2022.

6. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2022 rok,

b) w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Siennickiej,

c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 r,

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Siennica Różana na rok 2023,

e) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Siennica Różana na rok 2023.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Siennica Różana i Wójta Gminy Siennica z analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok.

10. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Banach