Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Opublikowano: 15 lipca 2024, admin

Wójt Gminy Siennica Różana ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 849/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Siennica Królewska Mała 0007, jednostka ewidencyjna Siennica Różana 060610_2, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

Siennica Różana, dnia 15.07.2024 r.   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI   Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r.  poz. 344, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań [...]

Czytaj dalej…

Opublikowano: 15 lipca 2024, admin

Wójt Gminy Siennica Różana ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 592/5 i 592/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Maciejów 0004, jednostka ewidencyjna Siennica Różana 060610_2, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

Siennica Różana, dnia 15.07.2024 r.   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI   Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r.  poz. 344, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań [...]

Czytaj dalej…

Aktualności
Opublikowano: 12 lipca 2024, admin

BON ENERGETYCZNY

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby. WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ  w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.  Wnioski będzie można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej, od poniedziałku do piątku [...]

Czytaj dalej…