Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Opublikowano: 23 lutego 2024, admin

Zaproszenie na Komisje

Informuję o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji ds. Samorządu, Mienia Komunalnego i Rolnictwa oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Siennica Różana, które odbędzie się 27 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 09:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy. Tematem posiedzenia będzie: Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu [...]

Czytaj dalej…

Opublikowano: 22 lutego 2024, admin

Konkursy dla mieszkańców obszarów wiejskich Lubelszczyzny

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje cztery konkursy skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich Lubelszczyzny. * Konkurs „Kobieta przedsiębiorcza w stylu EKO” – konkurs kulinarny przeznaczony jest dla pełnoletnich członków Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń mających swą siedzibę na terenie obszarów wiejskich województwa lubelskiego oraz działających na rzecz rozwoju lubelskiej wsi. Na zgłoszenia czekamy do 26 lutego [...]

Czytaj dalej…

GOPS
Opublikowano: 21 lutego 2024, admin

Ogólnopolska Karta Seniora

W dniu 21 marca 2017 roku Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę w sprawie przystąpienia do programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Organizatorem Programu jest Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków, z którym zostało podpisane Porozumienie. Celem wprowadzenia Ogólnopolskiej Karty Seniora jest: umożliwienie seniorom, którzy ukończyli 60 lat, zamieszkałym na terenie województwa lubelskiego korzystanie [...]

Czytaj dalej…