KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 2 listopada 2021, admin

Zwolnienie w opłacie za odpady komunalne od 01.11.2021

Urząd Gminy Siennica Różana informuje, że Rada Gminy Siennica Różana podjęła uchwałę mającą na celu wsparcie gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 1876 z późn. zm.).

Wysokość zwolnienia wynosi 3,00 zł od osoby.

Podstawą ubiegania się o zwolnienie jest prawidłowe złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (oświadczenie w części F Deklaracji).

 

Więcej informacji w zakładce  „Dla mieszkańca”  lub bezpośrednio pod linkiem:

Informacja o odpadach